Dzieje najdawniejsze i nieco nowsze

    Warto pamiętać, że do początku XX w. "Wielka Wyspa" nie była wyspą. Kanały nadające jej charakter wyspy wykopano dopiero na przełomie XIX i XX w. Pierwotna lokalizacja Sępolna była przesunięta względem obecnej na południowy-wschód i znajdowała się w okolicach zbiegu dzisiejszych ulic Bacciarellego i Żmichowskiej. Widać to na mapce po prawej. Obiekty nieistniejące w tamtym czasie zaznaczono na szaro i umieszczono na mapie jedynie w celach orientacyjnych.
    Pierwsza osada znajdowała się w obrębie dzisiejszych osiedli Biskupin i Bartoszowice, a nie na Sępolnie. Przetrwała aż do XIX w. kiedy to znajdowały się tam 4 domy w których zamieszkiwało 32 mieszkańców i 29 zwierząt domowych. Poza tym była tu cegielnia i piekarnia.
    Po raz pierwszy Sępolno pojawia się w dokumencie księcia Henryka nadającym ziemie kolegiacie Św. Krzyża we Wrocławiu ponad 700 lat temu, bo już w roku 1288. Występuje wtedy pod nazwą "Zemplin". Tenże dokument stwierdza: "Osadnicy będą zwolnieni od wszelkich ciężarów prawa polskiego, jak stan, powóz, przewód, stróża podworowe..". Pola Sępolniańskiego folwarku sięgały nawet do granic Opatowic.
    Przez ponad 600 lat osada nie rozwinęła się, zmieniała jedynie nazwy i właścicieli. Tak więc było: 1288 - Zemplin, 1353 - Czympelin, 1368 - Semplino. Ta ostatnia jest źródłosłowem dzisiejszej nazwy. Wielowiekowa stagnacja była bezpośrednio spowodowana położeniem blisko Odry. Tereny Sępolna były podmokłe i nie nadawały się pod zabudowę miejską. Poza tym każda powódź zalewała cały obszar, co jeszcze bardziej pomniejszało atrakcyjność tego terenu.
    Sytuację zmieniło dopiero wykopanie w roku 1917 kanałów powodziowego i żeglugowego oraz osuszenie terenu. W tym czasie Wrocław, podobnie jak inne miasta gwałtownie się rozwijał. Był jednak najgęściej zaludnionym miastem ówczesnych Niemiec, na każdy hektar powierzchni przypadało 116 mieszkańców. Potrzebował więc nowych osiedli, aby odciążyć przeludnione centrum. I tutaj zaczyna się wielka szansa dla Sępolna.

Dalej >>

© 2004-2018 Jonatan Klimczewski
admin